CORONA-CRISIS

Tijdens de corona-crisis, zolang de maatregelen lopen en het gevaar niet geweken is, zetten we alle lopende vrijwilligerstaken op pauze. 

Wij willen dat onze vrijwilligers veilig kunnen zijn en niet dat ze zichzelf en anderen mogelijks in gevaar brengen. In onze vrijwilligersgroep zitten een heel aantal mensen die zelf tot de risico-groep behoren, waardoor dit voor iedereen de beste oplossing is. 

Ook leeft er bij heel wat mensen de angst om besmet te geraken, waarvoor wij alle begrip hebben, en gekozen hebben om uiteindelijk alle vrijwilligerswerk tijdelijk stop te zetten.

Tijdens crisis-periodes als deze hebben we uiteraard wel hulp van vrijwilligers nodig. We zetten een belteam en boodschappendienst op gedurende de crisis, om mensen die vereenzaamd, geïsoleerd of hulpbehoevend zijn, uit de nood te kunnen helpen. 

Daarnaast schakelen we ook vrijwilligers in, in het woonzorghuis. Hier gaat het om vrijwilligers die geschoold zijn in de zorg.

Wil jij iets doen? heb je een idee? 

Mail naar vrijwilligerswerk@wichelen.be

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar krijgen de vrijwilligers een nieuwsbrief toegestuurd. Daar staat telkens wat actualiteit in, maar ook foto's, vacatures, uitnodigingen, teksten van vrijwilligers, enz.

Nieuwsbrief januari 2020           

Uitkering omwille van ziekte of werkloosheid?

Krijg jij als vrijwilliger een uitkering van RVA of Mutualiteit?

Zorg dan zeker dat je in orde bent met je papierwerk!

Om in orde te zijn bij de RVA:

Aangifte via formulier C45B, terug te vinden op de website: http://www.rva.be/nl/formulieren/c45b

Breng het ingevulde formulier binnen bij je vakbond.

! Opgelet ! Ook je vrijwilligersorganisatie moet een deel invullen!

Om in orde te zijn voor de arbeidsgeneesheer:

CM

Aangifte via formulier: https://www.cm.be/media/Toegelaten-arbeid-werknemers_tcm47-17353.pdf

Het ingevulde formulier binnenbrengen bij CM.

Bond Moyson

Aangifte via informatienota, te downloaden via webpagina: https://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/uitkeringen/ziekte-en-ongeval/tijdens-je-arbeidsongeschiktheid/pages/activiteiten-uitvoeren.aspx

Het ingevulde document binnenbrengen bij Bond Moyson

Liberale Mutualiteit

Aangifte via formulier: http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Uw-mutualiteit/Publicaties/Aanvraag-documenten/Documents/Aanvraag%20tot%20uitoefening%20vrijwilligerswerk.pdf

Het ingevulde formulier binnenbrengen bij de Liberale Mutualiteit.

RIZIV

Aangifte via het algemeen aangifteformulier: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/aanvraagformulier-vrijwilligerswerk.pdf

Het ingevulde formulier binnenbrengen bij jouw ziekteverzekeraar.

Meer nieuws...

Voorlopig geen ander nieuws